Jeokültür

Türklere Neden Ordu Millet Denir?

Her milletin tipik bir özelliği vardır. Alman Psikologu Wilhelm Wundt bu noktadan hareketle bir Kavimler Psikolojisi yazmıştır. Gerçekten de milletlerin tarihi tecrübeleri neticesinde ulaştıkları ortak bir şuurları ve yaşama tarzları vardır. Bu şuur ve yaşama tarzı milletçe verilen ve nesilden nasıla devredilen hayat mücadesinin irademiz dışında teşekkül eden meyvesidir.

Çağdaş psikologlar, belki yeniden tek her milletin bu açıdan psikolojik yapılarını incelemek ihtiyacını duyacaklardır. Böylece Çinli’nin Hintlinin Japon’un Slav’ın İngiliz’in Alman’ın… Şahsiyetinin temelinde yatan kolektif yaşama üslubunu ortaya koyacaklardır. Bu suretle ortak kültür ve medeniyetin doğurduğu ve bütün fertlere özellikleri içinde yansıyan ortak temel şahsiyeti her millet için ayrı tasvir edeceklerdir. O zaman çok muhtemeldir ki- bu temel şahsiyet değerlerinin nesilden nasıla bir içtimai verasetle intikal ettiğini ve kolay değişmediğini göreceklerdir.

Ordu-Millet: Türkler

Hakanların birer Tanrı Kut (Allah’ın bütün cihana gönderdiği birer ıslahatçı) olarak gören Türk Milleti’nin en açık özelliği ordu millet olmasındadır. Bütün Türk tarihi bu milli karakterimizin tezahürleri ile doludur. Milletimizin her türlü teşkil anmasında, bu ruh ve şuuru daima gözlemek mümkün olacaktır. Üstelik milletimiz sosyal kültürel ekonomik ve politik hayatını bu ruh ve şuur içinde düzene soktuğu zamanda çok başarılı olmuştur. Türk milleti için askerlik düzen ve disiplin onun dışındaki hayat ise başıboşluktur. Batı medeniyetinde sivil medeni karşılığıdır. Oysa Türkçemizde aynı kelime başıbozuk olarak geçer. Kısaca Türk milleti disiplin ve hürriyetin dengesi üzerine kurulu bir yaşayışa alışkındır. O hürriyet kadar disiplini de sever.

İslam Sonrası Türk-İslam Kültüründe Asker-Millet Anlayışı

Öte yandan İslamiyet, cihatı bütün müminlere farz kılarken bütün mensuplarını Allah’ın ordusu durumunda mütalaa eder. İslam dininde her mümin aynı zamanda gerektiğinde mukaddes bir savaşçıdır. İşte İslamiyet’in cihadı bütün müminlere farz kılması Türk’ün ordu millet karakterini bütün haşmeti ile kavramış, onun sosyal kültürel ekonomik ve politik sisteminde çok müessir olmuştur… Müslüman’ın özel hayat bile bu mukaddes savaşın bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Müslüman bir savaşçı olarak doğar, isim alır yaşar ve ölür. Türk İslam kültür ve medeniyetindeki Alp Erenler bu ruhun tarihimizdeki ifadesidir.

Ordu-Millet Ne Manaya Gelir?

Türk’ün ordu millet karakterini sadece savaş meydanlarına has zannetmek yanlış olur. Türk mimarken çiftçi iken, esnaf iken, devlet memuru iken, sanatkârken bestekâr iken, çini işlerken, halı dokurken ev yaparken döşerken laboratuarlar kurarken gemler toplar uçaklar inşa ederken öğrenci iken öğretmen iken, ana iken baba iken şair iken yazar iken hep bu ruh ve şuurla birlikte bulunmuştur. Türk medeniyet tahini inceleyeniz: daima bu mukaddes savaşın renk ve kudretini göreceksiniz. Medeniyetimizde bilhassa Selçuklu ve Osmanlı dönemleri bu konuda en iyi örnektir. Mabetlerimiz şiirlerimiz kitaplarımız yazımız süslememiz sosyal ekonomik ve siyasi teşkilatımız… Ordu milletin İslam’ın aydınlığında işleyişini ifade eder.

Kapitalist ve komünist çevreler bizim ordu millet karakterlerimizden hoşlanmazlar. Onlar anti-militarist olmayı severler. Çünkü onlar çok iyi bilir ki: ordu-millet hüviyetini koruduğumuz müddetçe oyunlarında başarılı olamayacaklardır.

Ahmet Arvasi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu