Jeokültür

Ülkücü Mistisizm

Ülkücü mistizm; rasyonel Türk milliyetçiliği ideolojisi, Tûrancılık ideali ve mânevî, mistik, spiritüel unsurların kaynaşımını ifade eden bir kavramsallaştırmadır.

Ülkücü mistizm; Türk milliyetçiliğinin sâdece bir siyâsî veya ideolojik hareket olmadığını, aynı zamanda mânevî derinliğe sâhip bir ruh hâlini ve yaşam tarzını da içerdiğini vurgular ve toplumcu bir vizyonu içerir. Bu vizyon; Türk milletinin, dayanışma, adâlet, ittihat ve terakki temelinde güçlenmesini hedefler. Ülkücü hareketin mistik boyutu, bu vizyonun hayata geçirilmesinde ve Türk toplumunun gelişimine katkıda bulunmada bir vâsıtadır.

Ülkücü mistizm, somut Türk kültürüne ve kadim Türk târihine derin bir bağlılık taşırken, aynı zamanda soyut mistik ve mânevî öğeleri de içerir. Bu unsurlar arasında Türk mitolojisi, muvahhid kavrayış, geleneksel Türk Müslümanlık tasavvuru, kadim Tengri inancından gelen doğa ve evrene duyulan derin saygı ile Ülkücü Hareket’in ilk dönem efsâne yazarlarının eserleri yer alır.

“Rehber Kuran, Hedef Turan” sözü ülkücü mistisizmin sloganik ifâde biçimlerinden biridir. “Allah, Vatan, Nâmus, İttihad” sloganı da Ülkücü Hareket öncesinden bir misal olarak gösterilebilir. Böylece, Ülkücülük, milliyetçilik anlayışını derin mânevî bir perspektifle zenginleştirir ve derinleştirir.

Ülkücü Mistisizm’de, Türk milliyetçiliği ile bağlantılı semboller, manevi kaynaklar ve muvahhid inanç sistemi önem kazanır. Bu unsurlar, Türk milliyetçiliğinin mânevî bir boyutunu derinleştirir ve harekete olan bağlılığı perçinler.

Bununla beraber geniş bir spektruma sâhip olan Ülkücü Hareket’in bir parçası olarak bâzı gruplar veya bireyler tarafından bâzı unsurlar benimsenirken, diğerleri tarafından daha az benimsenebilir. Nitekim on milyonlara ulaşan ideolojik hareketlerin yorumlanması ve uygulanması, doğal olarak her zaman farklılıklar gösterebilir ve kişiden kişiye değişebilir.

—Kurtkaya

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu